Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door Integma met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Integma verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door Integma worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Integma aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website.

Integma aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Integma opgenomen informatie en tarieven.

Hoewel Integma alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Integma niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Verwijzingen naar websites die niet door Integma worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Integma uiterst selectief is ten aanzien van de websites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot websites die niet door Integma worden onderhouden wordt afgewezen.

Facebook